• Shakuhachi-fu “CHIDORI NO KYOKU”/Keisuke Zenyoji 尺八善養寺譜 千鳥の曲[5738-1_8]

商品説明

▼ 商品説明の続きを見る ▼
CHIDORI NO KYOKU(Yoshizawa Kengyo/Keisuke Zenyoji tetsuke)

【PDF】
[5738-01]Kinko-fu(single)=¥600
[5738-02]Kinko-fu(single)+score with Koto-fu=¥1,400
[5738-03]Kinko-fu(double)=¥1,100
[5738-04]Kinko-fu(double)+score with Koto-fu=¥2,300
[5738-05]Tozan-fu(single)=¥600
[5738-06]Tozan-fu(single)+score with Koto-fu=¥1,400
[5738-07]Tozan-fu(double)=¥1,100
[5738-08]Tozan-fu(double)+score with Koto-fu=¥2,300

価格:600円(非課税) 2,300円(非課税)

注文

Style of music:
Style of Shakuhachi:
Presence or absence of Koto-fu:
価格:
Style of music/Style of Shakuhachi/Presence or absence of Koto-fu在庫
Kinko-fu/Single/No Koto-fu
価格: 600円(非課税)
あり
Kinko-fu/Single/With Koto-fu
価格: 1,400円(非課税)
あり
Kinko-fu/Double/No Koto-fu
価格: 1,100円(非課税)
あり
Kinko-fu/Double/With Koto-fu
価格: 2,300円(非課税)
あり
Tozan-fu/Single/No Koto-fu
価格: 600円(非課税)
あり
Tozan-fu/Single/With Koto-fu
価格: 1,400円(非課税)
あり
Tozan-fu/Double/No Koto-fu
価格: 1,100円(非課税)
あり
Tozan-fu/Double/With Koto-fu
価格: 2,300円(非課税)
あり
購入数:

お気に入りに追加済

関連商品